Uslugi Geodezyjne

Współpraca jako podwykonawca przy obsłudze inwestycji

Podziały nieruchomości gruntowych

Wznawianie i wyznaczanie zniszczonych znaków granicznych oraz granic prawnych działek ewidencyjnych

Wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków

Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i administracyjnych

Regulacje stanów prawnych nieruchomości

Pomiary sytuacyjne i sytuacyjno-wysokościowe (mapy do celów projektowych itp)

Wytyczanie budynków, obiektów budowlanych 

Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze

Geodezyjne pomiary kontrolne m.in.: pomiary powierzchni użytkowania zgłoszonych do dopłat  w ARiMR